Scoala noastră este locul unde copiii vin cu drag care le oferă şanse egale şi drepturi depline, pentru a progresa cu mai multă uşurinţă şi mai temeinic spre o stăpânire desăvârşită a cunoştinţelor.


         Ministerul Educaţiei

         Guvernul Romāniei

         Subiecte examene

         Cercetare.ro

         Şcoală online


         


O mare bucurie pentru școala noastră, proiectul ERASMUS + „Prevenim și combatem abandonul școlar” a fost aprobat!

În perioada 01.09.2018 – 31.12.2019, școala noastră implementează proiectul ”Prevenim și combatem abandonul școlar!”, finanțat de Comisia Europeană, prin programul Erasmus+, KA1, cu o valoare totală de 20.060 euro.

Partenerii Școlii Gimnaziale „Principele Șerban Ghica și Principesa Aristița Ghica” Sihlea în acest proiect de mobilitate sunt: Skupina Primera (Slovacia) și Cervantes Training (Spania).

     INFORMAȚII LEGATE DE CLASA PREGĂTITOARE

      Adresa şcolii: Str. ALEXANDRU SIHLEANU NR.33
      Tel/Fax: 0237.257.803
      Website: http://www.sihlea.scoala-eu.ro/

Școala gimnazială „Principele Șerban Ghica si Principesa Aristița Ghica” Sihlea și-a propus în Planul de școlarizare pentru anul școlar 2018-2019 realizarea a 4 clase pregătitoare, după cum urmează:

          - 1 clasă pregătitoare - Școala Gimnazială „Principele Șerban Ghica si Principesa Aristița Ghica” Sihlea

          - 1 clasă pregătitoare - Școala Gimnazială Bogza - simultan

          - 1 clasă pregătitoare - Școala Gimnazială Voetin - simultan

          - 1 clasă pregătitoare - Școala Primară Căiata - simultan 

 • Ziua porților deschise: 12 martie 2018
 • Completarea și validarea cererilor-tip de înscriere în clasa pregătitoare: 8 - 26 martie 2018, la secretariatul școlii, conform programului:

Luni - Vineri 09.00 – 18.00

 • înscrierea în clasa pregătitoare se face la secretariatul școlii, conform circumscripțiilor școlare din care provin elevii, conform art.4, alin.1 din OMEN nr. 3242/23.02.2018.
 • orice informație privind înscrierea în învățământul primar pentru anul școlar 2018-2019 o puteți solicita direct la secretariatul școlii sau la telefon 0237257803

Acte necesare:

 • copie și original după actul de identitate al părintelui/tutore legal;
 • copie și original al certificatului de naștere al copilului;
 • documentul care atestă dezvoltarea psihosomatică corespunzătoare pentru parcurgerea clasei pregătitoare (unde este cazul);
 • alte documente care să ateste îndeplinirea criteriilor generale (unde este cazul).
 • dosar
 • adeverință medicală
 • aviz epidemiologic
 • evaluarea psihosomatică se va desfășura la școala „Alexandru Vlahuță” Gugești – cabinetul de asistență psihopedagogică al școlii (etaj.2)

            - Marți, 6.03.2018, orele: 10,00 – 18,00, după o programare prealabilă la tel. 0723 299 730 (psiholog – Maria Rădeanu)

            - Vineri, 16.03.2018, orele: 9,00 – 11,00

 • acte necesare la efectuarea evaluării psihosomatice:
 • adeverință de la medicul de familie din care să reiasă că preșcolarul este „apt pentru școală”
 • copie și original după actul de identitate al părintelui/tutorelui legal
 • copie și original al certificatului de naștere al copilului

            Pentru alte informații legate de evaluarea psihosomatică: 0723 299 730 (psiholog – Maria Rădeanu)

ATENȚIE

 • Vă informăm că ordinea în care se fac înscrierile nu înseamnă și ordinea ocupării unui loc.
 • Copiii din alte circumscripții vor fi admiși pe locurile rămase libere după repartizarea la școala de circumscripție a copiilor ai căror părinți au solicitat acest lucru.

            Informații privind înscrierea: 

 • Telefon secretariat 0237257803

 

METODOLOGIA DE ÎNSCRIERE A COPIILOR ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PRIMAR pentru anul școlar 2017-2018                CURSURI DE FORMARE A CADRELOR DIDACTICE

• Reducerea abandonului școlar și absenteismului în școlile ZEP
• Facilitator de învătare permanentă în școală!
• Abilitarea cadrelor didactice pentru facilitarea reintegrării socio-educationale a copiilor remigrați


                REVISTE

    1. Revista "Prietenii naturii", având ca obiectiv educaţia ecologică a elevilor claselor I-VIII.
    Coordonatori: dir. Vespan Lacramioara ,prof. Poenaru Viorel

    2. Revista "Sihleniada" urmăreşte să atragă prin conţinutul ei informaţii despre literatură, creativitate, poezii ale elevilor, proverbe, etc.
    Coordonatori: dir. Vespan Lăcrămioara, Prof. Bărbosu Ene Cristina, Prof. Ostriceanu Ana Maria


© Copyright 2007. Scoala Sihlea - Toate drepturile rezervate.
Design by SC SOFTAGORA SRL