Scoala noastră este locul unde copiii vin cu drag care le oferă şanse egale şi drepturi depline, pentru a progresa cu mai multă uşurinţă şi mai temeinic spre o stăpânire desăvârşită a cunoştinţelor.


         Ministerul Educaţiei

         Guvernul Romāniei

         Subiecte examene

         Cercetare.ro

         Şcoală online


         


EXECUTIA BUGETARĂ PE ANUL 2015


Indicator LEI
CHELTUIELI TOTALE 2187797
10 CHELTUIELI DE PERSONAL 1863000
20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII
20.01 Bunuri si servicii 309840
20.01.01 Furnituri de birou 6923
20.01.02 Materiale pentru curatenie 8960
20.01.03 Incalzit, iluminat, forta motrica din care:
Incalzit 23771
Iluminat 14256
20.01.04 Apa, canal, salubrizare 4489
20.01.05 Carburanţi, lubrifianti 13000
20.01.06 Piese de schimb 3692
20.01.07 Transport cadre didactice 30677
20.01.08 Posta telecomunicatii, radio, tv,internet 13406
20.01.09 Materiale si servicii cu caracter functional 55984
20.01.30 Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare 0
20.02 Reparatii curente 71242
20.05.30 Alte obiecte de inventar 38984
20.11 Carti, publicatii si materiale publicitare
20.12 Consultanta si expertiza 5464
20.13 Pregatire profesionala 0
20.14 Protectia muncii 1620
20.06 Deplasari,detasari,transferari 2926
20.30.30 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 1446
59 TITLUL IX ALTE CHELTUIELI 14957
59.01 BURSE 14957


DIRECTOR,
Prof. VESPAN LĂCRĂMIOARA© Copyright 2007. Scoala Sihlea - Toate drepturile rezervate.
Design by SC SOFTAGORA SRL