Scoala noastră este locul unde copiii vin cu drag care le oferă şanse egale şi drepturi depline, pentru a progresa cu mai multă uşurinţă şi mai temeinic spre o stăpânire desăvârşită a cunoştinţelor.


         Ministerul Educaţiei

         Guvernul Romāniei

         Subiecte examene

         Cercetare.ro

         Şcoală online


         


                PREZENTAREA ŞCOLII

        Scoala Gimnazială ,,Principele Serban Ghica şi Principesa Aristiţa Ghica” Sihlea este situată în satul de reşedinţă al comunei Sihlea, în centrul civic, în apropierea Bisericii, Dispensarului medical, Poliţiei şi la 400m faţă de Primărie.

        Scoala dispune de 3 corpuri de cladire:
    - corpul A construit în anul 1886 (fost castel boieresc, care necesită R.K, este prevăzut cu 7 săli de clasă);
    - corpul B construit în anul 1889 şi consolidat în anul 1997 (prevăzut cu 4 săli de clasă unde îşi desfăşoară activitatea elevii de la învăţământul primar);
    - corpul C construit in anul 1974 (prevazut cu 2 laboratoare : fizica –chimie si biologie).
        Ǐncalzirea claselor se face cu combustibil solid (lemn).
        Ǐn anul 2008 au inceput lucrările unei noi şcoli, cu 6 săli de clasă, 1 laborator de biologie, 1 laborator de chimie şi fizica, 1 cabinet de informatică şi o sală de lectură.

        Spatii de invatamānt:
    - 11 sali de clasa (luminoase si primitoare pentru elevi);
    - 2 laboratoare : fizica - chimie, biologie;
    - 1 biblioteca cu 3345 volume;
    - 1 centru de documentare şi informare.


        Scoala mai dispune de:
    - 1 teren de sport destinat jocului de fotbal.
    Ǐn anul 2010 au început lucrările unei noi baze sportive.


        Mijloace de invatamānt:
    - truse de matematica, fizica, chimie, biologie;
    - 10 calculatoare Pentium 4 si un server – conectate la Internet;
    - truse pentru clasele I-IV
    - planşe didactice


        Scoala dispune de circa 20000 m.p spaţiu verde "Parcul şcolii", ocupat cu diverse specii de arbori: tei, frasin, araţar, castan, salcâm, molid, stejar, salcie, salcām japonez, dud, tuia, bucsus, hibiscus ,sanger, nuc, sălcioara (circa 8 specii au o vechime de peste 125 de ani).
        Anual sunt plantate noi specii de arbori ornamentali obţinuţi prin sponsorizări de la Ocolul Silvic Dumitreşti.

        Profesorii susţin lecţii pe calculator la clasele V-VIII, manifestând interes pentru eficientizarea actului educaţional.

        Colaborarea cu părinţii este permanentă, aceştia fiind informaţi de evoluţia şcolară a copiilor lor, a stării de disciplină şi a frecvenţei, in ideea reducerii numărului de absenţe şi a abandonului şcolar (nr. elevilor ce au abandonat şcoala in anii şcolari: 2010/2011-8 , 2011/2012- 3,2012-2013 -2, 2013-2014-2 ,2014-2015-1).

        O contributie deosebita in prevenirea si reducerea abandonului scolar a avut-o implementarea proiectului Reducerea abandonului şcolar şi a absenteismului în Zone Prioritare de Educație ZEP ,,HAI LA SCOALA!” in perioada sept. 2012-aug. 2015.

        Acordăm o atenţie deosebită familiilor dezorganizate, ale căror copii au un nivel scăzut de educaţie sanitară, consiliindu-i şi ajutāndu-i să se dezvolte sănătos.


© Copyright 2007. Scoala Sihlea - Toate drepturile rezervate.
Design by SC SOFTAGORA SRL